PERLEMBAGAAN KADET POLIS

 1. OBJEKTIF
 1. Melatih anggota kadet polis melibatkan diri dalam kegiatan berorganisasi.
 2. Memupuk dan membentuk sahsiah pelajar/anggota kadet dari segi mental fizikal, rohani dan emosi.
 3. Melatih dan membina keyakinan diri, bakat kepimpinan dan kebolehan yang sedia ada untuk melahirkan individu yang berketrampilan.
 4. Memperluas pengalaman anggota kadet polis dalam bidang-bidang tertentu menerusi Peningkatan Prestasi Melalui Aktiviti Terancang.
 1. KEAHLIAN

Terbuka kepada pelajar-pelajar dari sekolah menegah, lelaki dan perempuan yang berumur 14 hingga 21 tahun. Pelajar-pelajar yang sihat tubuh badan dan cerdas mentalnya dipilih untuk menjadi ahli dalam pasukan ini mengikut Akta Polis 1967.

3.TANGGUNGJAWAB ANGGOTA KADET

 1. Semua anggota kadet diberi hak untuk bersuara dalam menentukan setiap keputusan kea rah kemantapan pasukan.
 2. Setiap anggota bertanggungjawab memerhati dan mengambil tindakan berlunaskan perlembagaan supaya semua kegiatan bergerak mengikut perlembagaan.
 3. Setiap anggota DIWAJIBKAN mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan polis. Anggota yang tidak dapat mengambil bahagian hendaklah memberitahukan AJK pasukan atau Platun Komander dengan sebab-sebab yang munasabah.
 4. Segala tindakan yang hendak diambil hendaklah diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa terlebih dahulu.

4.PENTADBIRAN

Penaung : Pengetua

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)

Penolong Kanan Kokurikulum

Penasihat : Platun Komander

Pembantu Platun Komander / guru yang dilantik oleh

pentadbir

AJK : Pemilihan AJK dibuat dalam mesyuarat tahunan yang

Pada awal sesi persekolahan.

a) Pengerusi

b) Naib Pengerusi

c) Setiausaha

d) Penolong Setiausaha

e) Bendahari

f) Ahli jawatankuasa kecil seramai 5 orang

5.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

a.Pengerusi

Mempengerusikan setiap mesyuarat yang diadakan.

Mengadakan mesyuarat dari masa ke masa.

Meneliti catatan mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan dalam mesyuarat telah diambil tindakan.

Mebincang dan merancang aktiviti tahunan dengan Platun Komander. Memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar dan menepasti sasaran.

b.Naib Pengerusi

Membantu Pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Menggantikan Pengerusi dalam mengendalikan mana-mana mesyuarat jika Pengerusi tidak hadir.

c. Setiausaha

Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada anggota kadet.

Menyediakan laporan kepada guru penasihat/Platun Komander.

Menjemput anggota kadt untuk menghadiri mesyuarat.

Bertanggungjawab terhadap pengerusi dan Platun Komander.

d. Penolong Setiausaha

Membantu setiausaha menjalankan tugas.

e. Bendahari

Mengutip yuran dengan pengetahuan dan persetujuan Platun Komander dan pentadbir sekolah.

Mengutip sebarang kutipan yuran yang dikenakan untuk sebarang aktiviti pasukan dengan persetujuan pihak pentadbir sekolah

Kutipan hendaklah dibuat selepas menerima mandate Daripada Platun Komander dan pihak sekolah.

f. Juru Audit

Dua orang juruaudit hendaklah dibuat selepas menerima mandat Daripada Platun Komander dan pihak sekolah.

6.KUMPULAN WANG

 1. Kutipan yuran dan kumpulan wang hanya boleh digunakan untuk aktiviti pasukan yang melibatkan anggota-anggota kadet.
 2. Pasukan berhak menerima sumbangan dalam bentuk wang atau lain-lain Daripada mana-mana pihak melalui sekolah.
 1. MESYUARAT

a) Mesyuarat tahunan diadakan mengikut takwim sekolah atau pada satu

tarikh yang sesuai dan diputuskan oleh Pentadbir sekolah atau AJK dan

Platun Komander.

b) Mesyuarat Jawatankuasa diadakan sekurang-kurangnya setiap dua bulan

sekali atau pada bila-bila masa sesuai.

c) Mesyuarat AJK atau mesyuarat tahunan hanya SAH apabila 2/3 anggota

hadir ke mesyuarat tersebut.

d) Semua mesyuarat hendaklah dihadiri oleh sekurangkurangnya seorang

Platun Komander atau pembantunya.

e) Menghadiri mesyuarat atau perjumpaaan pada masa-masa yang

ditentukan adalah wajib kepada setiap anggota kadet kecuali dengan

sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.

f) Pengumuman setiap mesyuarat hendaklah dibuat sekurang-kurangnya

sehari sebelum mesyuarat atau perjumpaan diadakan.

g) Setiap anggota kadet mestilah mematuhi segala peraturan atau undang-

undang mesyuarat supaya ia dapat berjalan dengan licin dan teratur.

 1. OBJEKTIF
 2. Melatih anggota kadet polis melibatkan diri dalam kegiatan berorganisasi.
 3. Memupuk dan membentuk sahsiah pelajar/anggota kadet dari segi mental fizikal, rohani dan emosi.
 4. Melatih dan membina keyakinan diri, bakat kepimpinan dan kebolehan yang sedia ada untuk melahirkan individu yang berketrampilan.
 5. Memperluas pengalaman anggota kadet polis dalam bidang-bidang tertentu menerusi Peningkatan Prestasi Melalui Aktiviti Terancang.
 6. KEAHLIAN

Terbuka kepada pelajar-pelajar dari sekolah menegah, lelaki dan perempuan yang berumur 14 hingga 21 tahun. Pelajar-pelajar yang sihat tubuh badan dan cerdas mentalnya dipilih untuk menjadi ahli dalam pasukan ini mengikut Akta Polis 1967.

3.TANGGUNGJAWAB ANGGOTA KADET

 1. Semua anggota kadet diberi hak untuk bersuara dalam menentukan setiap keputusan kea rah kemantapan pasukan.
 2. Setiap anggota bertanggungjawab memerhati dan mengambil tindakan berlunaskan perlembagaan supaya semua kegiatan bergerak mengikut perlembagaan.
 3. Setiap anggota DIWAJIBKAN mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan polis. Anggota yang tidak dapat mengambil bahagian hendaklah memberitahukan AJK pasukan atau Platun Komander dengan sebab-sebab yang munasabah.
 4. Segala tindakan yang hendak diambil hendaklah diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa terlebih dahulu.

4.PENTADBIRAN

Penaung             : Pengetua

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)

Penolong Kanan Kokurikulum

Penasihat           : Platun Komander

Pembantu Platun Komander / guru yang dilantik oleh

pentadbir

AJK                     : Pemilihan AJK dibuat dalam mesyuarat tahunan yang

Pada awal sesi persekolahan.

a) Pengerusi

b) Naib Pengerusi

c) Setiausaha

d) Penolong Setiausaha

e) Bendahari

f) Ahli jawatankuasa kecil seramai 5 orang

5.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

a.Pengerusi

b.Naib Pengerusi

c. Setiausaha

d. Penolong Setiausaha

e. Bendahari

f. Juru Audit

6.KUMPULAN WANG

 1. Kutipan yuran dan kumpulan wang hanya boleh digunakan untuk aktiviti pasukan yang melibatkan anggota-anggota kadet.
 2. Pasukan berhak menerima sumbangan dalam bentuk wang atau lain-lain Daripada mana-mana pihak melalui sekolah.
 1. MESYUARAT

a) Mesyuarat tahunan diadakan mengikut takwim sekolah atau pada satu

tarikh yang sesuai dan diputuskan oleh Pentadbir sekolah atau AJK dan

Platun Komander.

b) Mesyuarat Jawatankuasa diadakan sekurang-kurangnya setiap dua bulan

sekali atau pada bila-bila masa sesuai.

c) Mesyuarat AJK atau mesyuarat tahunan hanya SAH apabila 2/3 anggota

hadir ke mesyuarat tersebut.

d) Semua mesyuarat hendaklah dihadiri oleh sekurangkurangnya seorang

Platun Komander atau pembantunya.

e) Menghadiri mesyuarat atau perjumpaaan pada masa-masa yang

ditentukan adalah wajib kepada setiap anggota kadet kecuali dengan

sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.

f) Pengumuman setiap mesyuarat hendaklah dibuat sekurang-kurangnya

sehari sebelum mesyuarat atau perjumpaan diadakan.

g) Setiap anggota kadet mestilah mematuhi segala peraturan atau undang-

undang mesyuarat supaya ia dapat berjalan dengan licin dan teratur.


This site is protected by Comment SPAM Wiper.