Skop Tugas

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

a.Pengerusi

Mempengerusikan setiap mesyuarat yang diadakan.

Mengadakan mesyuarat dari masa ke masa.

Meneliti catatan mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan dalam mesyuarat telah diambil tindakan.

Mebincang dan merancang aktiviti tahunan dengan Platun Komander. Memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar dan menepasti sasaran.

b.Naib Pengerusi

Membantu Pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Menggantikan Pengerusi dalam mengendalikan mana-mana mesyuarat jika Pengerusi tidak hadir.

c. Setiausaha

Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada anggota kadet.

Menyediakan laporan kepada guru penasihat/Platun Komander.

Menjemput anggota kadt untuk menghadiri mesyuarat.

Bertanggungjawab terhadap pengerusi dan Platun Komander.

d. Penolong Setiausaha

Membantu setiausaha menjalankan tugas.

e. Bendahari

Mengutip yuran dengan pengetahuan dan persetujuan Platun Komander dan pentadbir sekolah.

Mengutip sebarang kutipan yuran yang dikenakan untuk sebarang aktiviti pasukan dengan persetujuan pihak pentadbir sekolah

Kutipan hendaklah dibuat selepas menerima mandate Daripada Platun Komander dan pihak sekolah.

f. Juru Audit

Dua orang juruaudit hendaklah dibuat selepas menerima mandat Daripada Platun Komander dan pihak sekolah.


This site is protected by Comment SPAM Wiper.